بيمارستان آموزشي فاطمه الزهرا (س) ساري
۱۴۰۰ چهارشنبه ۳۱ شهريور
br ENGLISH
 اهداء يك دستگاه ويلچر و آبسردكن به بيمارستان حضرت فاطمه الزهرا (س) ساري
اهداء يك دستگاه ويلچر و آبسردكن به بيمارستان حضرت فاطمه الزهرا (س) ساري
Powered by DorsaPortal