بيمارستان آموزشي فاطمه الزهرا (س) ساري
۱۴۰۰ چهارشنبه ۳۱ شهريور
br ENGLISH
کسب درجه یک مرکز قلب مازندران و بخش ICU OH 2در ارزشیابی سال 1389
کسب درجه یک مرکز قلب مازندران و بخش ICU OH 2در ارزشیابی سال 1389
Powered by DorsaPortal