بيمارستان آموزشي فاطمه الزهرا (س) ساري
۱۴۰۰ چهارشنبه ۳۱ شهريور
br ENGLISH
با حضور رييس دانشگاه علوم پزشكي مازندران و از طريق ويدئوكنفرانس با وزير بهداشت
با حضور رييس دانشگاه علوم پزشكي مازندران و از طريق ويدئوكنفرانس با وزير بهداشت
Powered by DorsaPortal