بيمارستان آموزشي و درمانی زارع ساري
۱۳۹۹ دوشنبه ۱۶ تير
br ENGLISH
تاریخ: 1397/06/22 تعداد بازدید: 193
جشن بازنشستگي
مراسم جشن بازنشستگي خانم طاهره نادريان در بيمارستان برگزارشد
در راستاي تكريم و تجليل از 30 سال مجاهدت و خدمت صادقانه خانم نادريان، سرپرستار بخش روان پزشكي زنان بيمارستان، مراسم تجليل از ايشان با حضوررييس و مدير بيمارستان، مترون ،سوپروايزرين و سرپرستاران بخش هاي مختلف در سالن شوراي گروه اين مركز برگزارشد.مدير  بيمارستان سليمان ايزدي در اين مراسم، ضمن تشكر و قدر داني از زحمات چندين ساله خانم نادريان، وي را يكي از پرستاران پركار و توانمند، جدي، بانظم و صميمي و مهربان دانست و براي ايشان آرزوي موفقيت و سربلندي در مراحل پيش رو داشتند.همچنين وي افزود: ما امروز به دور هم جمع شده ايم كه يك روز و خاطره خوب براي خود و ايشان رقم بزنيم.در ادامه جمعي از سوپروايزرين و سرپرستاران حاضر در جلسه ضمن بيان بهترين خاطره خود از نادريان، از خداوند متعال آرزوي موفقيت شان را در تمامي مراحل زندگي خواستار شدند.و سپس به پاس زحمات چندين ساله  هديه يادگاري ويادبود براي بزرگداشت خدمات چندين  ساله ايشان از طرف پزشكان، مدير پرستاري و همكاران تقديم وي شد.درپايان اين مراسم عكس يادگاري و پذيرايي انجام شد. جشن بازنشستگي
Powered by DorsaPortal