بيمارستان رازي قائمشهر
۱۳۹۹ چهارشنبه ۲۵ تير
br ENGLISH
انتصاب آقاي دكتر فرهاد غلامي فوق تخصص نفرولوژي و استاديار دانشگاه بعنوان معاون آموزشي مركز
انتصاب آقاي دكتر فرهاد غلامي فوق تخصص نفرولوژي و استاديار دانشگاه بعنوان معاون آموزشي مركز
Powered by DorsaPortal