بيمارستان رازي قائمشهر
۱۳۹۹ يکشنبه ۲۲ تير
br ENGLISH
بازديد دكترجان بابايي رياست دانشگاه ازبخش بازسازي شده داخلي ،سالن كنفرانس وپيگيري ساخت وسازبيمارستان جايگزين وآزمايشگاه4/ارديبهشت/96
بازديد دكترجان بابايي رياست دانشگاه ازبخش بازسازي شده داخلي ،سالن كنفرانس وپيگيري ساخت وسازبيمارستان جايگزين وآزمايشگاه4/ارديبهشت/96
Powered by DorsaPortal