بيمارستان رازي قائمشهر
۱۳۹۹ يکشنبه ۲۲ تير
br ENGLISH
عيادت از بيماران باحضور  امام جمعه ؛ مديركل اوقاف استان و مديران و روساي ادارات بهزيستي ؛ كميته امداد ؛ شبكه بهداشت و درمان قائمشهر
عيادت از بيماران باحضور امام جمعه ؛ مديركل اوقاف استان و مديران و روساي ادارات بهزيستي ؛ كميته امداد ؛ شبكه بهداشت و درمان قائمشهر
Powered by DorsaPortal