بيمارستان رازي قائمشهر
۱۳۹۹ چهارشنبه ۲۵ تير
br ENGLISH
عيادت از بيماران باحضور امام جمعه ؛ مديركل اوقاف استان و مديران و روساي ادارات بهزيستي ؛ كميته امداد ؛ شبكه بهداشت و درمان قائمشهر از بيماران
عيادت از بيماران باحضور امام جمعه ؛ مديركل اوقاف استان و مديران و روساي ادارات بهزيستي ؛ كميته امداد ؛ شبكه بهداشت و درمان قائمشهر از بيماران
Powered by DorsaPortal