بيمارستان امام علي (ع) آمل
۱۳۹۹ يکشنبه ۱۵ تير
br ENGLISH
مرتیا مرتضوی که اکنون نوزاد یکماهه میباشد درتاریخ  91/4/15دربیمارستان امام علی(ع)آمل متولد شد این نوزاد عزیز بدلیل تولد(28هفته و وزن یک کیلو سیصدگرم) بانظرپزشک معالج به بخش مراقبت ویژه انتقال یافت وبستر
مرتیا مرتضوی که اکنون نوزاد یکماهه میباشد درتاریخ 91/4/15دربیمارستان امام علی(ع)آمل متولد شد این نوزاد عزیز بدلیل تولد(28هفته و وزن یک کیلو سیصدگرم) بانظرپزشک معالج به بخش مراقبت ویژه انتقال یافت وبستر
Powered by DorsaPortal