بيمارستان امام علي (ع) آمل
۱۳۹۹ يکشنبه ۱۵ تير
br ENGLISH
كارگاه ايمني بيمار با حضور كارشناسان دانشگاه علوم پزشکی مازندران و مسئولين وزارت بهداشت در بيمارستان امام علی(ع)آمل
كارگاه ايمني بيمار با حضور كارشناسان دانشگاه علوم پزشکی مازندران و مسئولين وزارت بهداشت در بيمارستان امام علی(ع)آمل
Powered by DorsaPortal