معاونت غذا و دارو
۱۳۹۹ شنبه ۲۵ مرداد
جلسه هماهنگي معاونين غذا و دارو  و مديران غذا و آزمايشگاه كنترل قطب دو به ميزباني معاونت غذا و د ارو دانشگاه علوم پزشكي مازندران برگزار گرديد
جلسه هماهنگي معاونين غذا و دارو و مديران غذا و آزمايشگاه كنترل قطب دو به ميزباني معاونت غذا و د ارو دانشگاه علوم پزشكي مازندران برگزار گرديد
Powered by DorsaPortal