معاونت غذا و دارو
۱۳۹۹ شنبه ۲۵ مرداد
مصاحبه جناب آقاي دكتر جان بابايي رياست محترم دانشگاه و  جناب آقاي ادكتر ديناروند معاون وزير و رياست سازمان غذا و دارو
مصاحبه جناب آقاي دكتر جان بابايي رياست محترم دانشگاه و جناب آقاي ادكتر ديناروند معاون وزير و رياست سازمان غذا و دارو
Powered by DorsaPortal