معاونت غذا و دارو
۱۳۹۹ سه شنبه ۱۴ مرداد
« اخذ رتبه نخست مديريت نظارت بر مواد غذايي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشكي مازندران در بين دانشگاههاي علوم پزشكي سطح يك كشور »
« اخذ رتبه نخست مديريت نظارت بر مواد غذايي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشكي مازندران در بين دانشگاههاي علوم پزشكي سطح يك كشور »
Powered by DorsaPortal