معاونت غذا و دارو
۱۳۹۹ پنج شنبه ۲۳ مرداد
نامه رئيس محترم سازمان غذا و دارو، در خصوص الزام تكميل اطلاعات عرضه كنندگان نرم افزار داروخانه در فرم مربوطه....
نامه رئيس محترم سازمان غذا و دارو، در خصوص الزام تكميل اطلاعات عرضه كنندگان نرم افزار داروخانه در فرم مربوطه....
Powered by DorsaPortal