معاونت غذا و دارو
۱۳۹۹ يکشنبه ۱۹ مرداد
در محل معاونت غذا و دارو : كميته تجويز و مصرف منطقي دارو دانشگاه علوم پزشكي مازندران برگزار شد.
در محل معاونت غذا و دارو : كميته تجويز و مصرف منطقي دارو دانشگاه علوم پزشكي مازندران برگزار شد.
Powered by DorsaPortal