بيمارستان ثامن الائمه (ع) گلوگاه
۱۳۹۹ يکشنبه ۲۲ تير
br ENGLISH
پرستار با شوق ورنج مي آموزد تا رنج انسان را به شوق وآرامش برساند.
پرستار با شوق ورنج مي آموزد تا رنج انسان را به شوق وآرامش برساند.
Powered by DorsaPortal