بيمارستان ثامن الائمه (ع) گلوگاه
۱۳۹۹ سه شنبه ۲۴ تير
br ENGLISH
آغاز بازديد هاي ايمني بيمار با هدف ايجاد باور و اعتقاد دركليه كاركنان مبني بر اين كه خط مشي غير تنبيهي در ارتباط با اتفاقات ناخواسته مرتبط به ايمني بيمار مؤثر و عملي است.
آغاز بازديد هاي ايمني بيمار با هدف ايجاد باور و اعتقاد دركليه كاركنان مبني بر اين كه خط مشي غير تنبيهي در ارتباط با اتفاقات ناخواسته مرتبط به ايمني بيمار مؤثر و عملي است.
Powered by DorsaPortal