بيمارستان ثامن الائمه (ع) گلوگاه
۱۳۹۹ چهارشنبه ۲۵ تير
br ENGLISH
هر واقعه اي كه باعث شود يك سازمان از نظم خود خارج شده و منافع آشكار و پنهان آن به مخاطره بيفتد ،بحران  ناميده ميشود.
هر واقعه اي كه باعث شود يك سازمان از نظم خود خارج شده و منافع آشكار و پنهان آن به مخاطره بيفتد ،بحران ناميده ميشود.
Powered by DorsaPortal