بيمارستان دكتر بهشتي نوشهر
۱۳۹۹ چهارشنبه ۲۲ مرداد
br ENGLISH
تاریخ: 1398/03/02 تعداد بازدید: 22
راه اندازي اتاق سوم اتاق عمل بيمارستان شهيد بهشتي نوشهر
مجهز شدن اتاق سوم اتاق عمل بيمارستان با خريد دستگاه بيهوشي دراگر
بيمارستان شهيد بهشتي نوشهر داراي 3 اتاق عمل مي باشد كه تا حال حاضر يك اتاق عمل براي ارائه خدمت بصورت خدمات اورژانسي و يك اتاق عمل ديگر براي ارائه خدمت به بيماران غير اورژانسي انجام مي گرفت با عنايت به آنكه امكان ارائه خدمت در اتاق عمل سوم در اين بيمارستان فراهم شده است ، ارائه خدمات براي بيماران الكتيو(غير اورژانسي ) از يك اتاق به دو اتاق افزايش يافت كه با اين وجود امكان انجام عمل هاي بيشتر براي بيمارستان فراهم مي شود.
ضمنا" قابل توضيح است كه با دستگاه بيهوشي خريداري شده با مارك دراگر فابيوس مي باشد كه از بهترين دستگاههاي بيهوشي در كشور مي باشد كه اين دستگاه از شركت فنون آزمايشگاهي خريداري شده است .
راه اندازي اتاق سوم اتاق عمل بيمارستان شهيد بهشتي نوشهر
Powered by DorsaPortal