بيمارستان دكتر بهشتي نوشهر
۱۳۹۹ چهارشنبه ۲۲ مرداد
br ENGLISH
تاریخ: 1398/03/12 تعداد بازدید: 13
حضور تيم بسيج جامعه پزشكي بيمارستان شهيد بهشتي نوشهر در مصلي نوشهر
اجراشدن اهداف بسيج ملي كنترل فشار خون توسط تيم بسيج جامعه پزشكي بيمارستان نوشهر در مصلي شهرستان نوشهر

در راستاي اهداف بسيج ملي كنترل فشار خون ،تيم بسيج جامعه پزشكي بيمارستان شهيد بهشتي نوشهر كه شامل دكتر بحريني ،آقاي لشكناري،آقاي باقي پور و آقاي حامي مي باشند جهت اجراء اهداف فوق در شب بيست ويكم قدر در مصلي شهرستان نوشهر حضور بهم رساندند .تعداد مراجعان تيم فوق 31 نفر بوده كه اطلاعات اين افراد در سامانه خود اظهاري و ثبت اندازه فشار خون ثبت گرديده است.

حضور تيم بسيج جامعه پزشكي بيمارستان شهيد بهشتي نوشهر در مصلي نوشهر
Powered by DorsaPortal