بيمارستان دكتر بهشتي نوشهر
۱۳۹۹ چهارشنبه ۲۲ مرداد
br ENGLISH
تاریخ: 1398/03/26 تعداد بازدید: 45
بازديد نماينده مردم نوشهر و چالوس و كلاردشت از پروژه در حال ساخت اورژانس و ccu و بخش قلب بيمارستان شهيد بهشتي نوشهر
بازديد نماينده مردم نوشهر و چالوس و كلاردشت از پروژه در حال ساخت اورژانس و ccu و بخش قلب بيمارستان شهيد بهشتي نوشهر و ابراز رضايت ايشان از روند پيشرفت پروژه

نماينده حوزه انتخابيه از پروژه در حال ساخت اورژانس  و ccu  و بخش بيمارستان شهيد بهشتي نوشهر بازديد و از نزديك در جريان روند پيشرفت فيزيكي اين پروژه مهم منطقه قرار گرفت.

دكتر سلطان تويه سرپرست اين مركز درماني نيز در خصوص مشكلات مالي و چالش هاي فرارو و كمبود تجهيزات پزشكي بيمارستان شهيد بهشتي نوشهر توضيحاتي را به دكتر احمدي لاشكي ارائه دادند .

نماينده حوزه انتخابيه از روند پيشرفت پروژه مذكور ابراز رضايت كرد و گفت تلاش مهندسان و پيمانكار وكارگران قابل تقدير است.

بازديد نماينده مردم نوشهر و چالوس و كلاردشت از پروژه  در حال ساخت اورژانس  و ccu  و بخش قلب بيمارستان شهيد بهشتي نوشهر
Powered by DorsaPortal