بيمارستان دكتر بهشتي نوشهر
۱۳۹۹ چهارشنبه ۲۲ مرداد
br ENGLISH
تاریخ: 1398/04/20 تعداد بازدید: 19
تشريف فرمايي مقام عالي وزارت بهداشت و درمان كل كشور به بيمارستان شهيد بهشتي نوشهر
تشريف فرمايي مقام عالي وزارت بهداشت و درمان كل كشور جناب آقاي دكتر نمكي در تاريخ 20/4/98 به بيمارستان شهيد دكتر بهشتي نوشهر

مقام عالي وزارت بهداشت و درمان كل كشور جناب آقاي دكتر نمكي در تاريخ20 /4/98 در ساعت 9:30 به همراه خانم دكتر حضرتي معاونت محترم پرستاري وزارت ،نماينده محترم مجلس شوراي اسلامي شهرستان هاي نوشهر ، چالوس و كلاردشت جناب آقاي دكتر حاج قاسم احمدي لاشكي و رياست محترم دانشگاه علوم پزشكي مازندران جناب آقاي دكتر موسوي و هيئت محترم همراه به اين بيمارستان  جهت بازديد از پروژه اورژانس جديد ، بخش ايزوله منفي و همچنين بازديد از اورژانس فعلي بيمارستان حضور يافتند كه سرپرست محترم  بيمارستان طي گفتگو با مقام عالي وزارت بهداشت نسبت به كمبود اعتبار پروژه مذكور اقدام نمودند.

اورژانس جديد به زير بناي 1250 متر و تعداد تخت هاي سرپائي 12تخت ،  بستري 24 تخت،ايزوله روانپزشكي 1  تخت وايزوله عفوني 1 تخت مي باشد . طبقه اول  :   به زير بناي 1250 متر و تخت ccu   12 تخت ، post ccu   24 تخت  مي باشد.پيشرفت كار در بخش اورژانس تاسيسات مكانيكي 85%  ، برق 50%   ، ابنيه  75% و كليات پروژه 65% مي باشد .با توجه به كمبود اعتبار مقرر گرديد براي تاسيسات موتورخانه ( ابنيه و تشكيلات داخلي موتورخانه ) 4 ميليارد تومان،اكسيژن ساز 1.5 ميليارد تومان،  لنژ 2.5 ميليارد تومان و آسانسور2 ميليارد تومان در نظر گرفته شود.

 تشريف فرمايي مقام عالي وزارت بهداشت و درمان كل كشور  به بيمارستان شهيد بهشتي نوشهر
Powered by DorsaPortal