بيمارستان دكتر بهشتي نوشهر
۱۳۹۹ چهارشنبه ۲۲ مرداد
br ENGLISH
تاریخ: 1398/04/20 تعداد بازدید: 21
تشريف فرمايي مقام عالي وزارت بهداشت و درمان كل كشور در تاريخ 98/4/20 به بيمارستان شهيد دكتر بهشتي نوشهر
تشريف فرمايي مقام عالي وزارت بهداشت و درمان كل كشور جناب آقاي دكتر نمكي و هيئت محترم همراه در تاريخ 98/4/20 به بيمارستان شهيد دكتر بهشتي نوشهر
تشريف فرمايي مقام عالي وزارت بهداشت و درمان كل كشور جناب آقاي دكتر نمكي به همراه خانم دكتر حضرتي معاونت محترم پرستاري وزارت ،نماينده محترم مجلس شوراي اسلامي شهرستان هاي نوشهر ، چالوس و كلاردشت جناب آقاي دكتر حاج قاسم احمدي لاشكي ، رياست محترم دانشگاه علوم پزشكي مازندران جناب آقاي دكتر موسوي و هيئت محترم همراه در تاريخ 20/4/98 به بيمارستان شهيد دكتر بهشتي نوشهر
 تشريف فرمايي مقام عالي وزارت بهداشت و درمان كل كشور در تاريخ 98/4/20 به بيمارستان شهيد دكتر بهشتي نوشهر
Powered by DorsaPortal