بيمارستان دكتر بهشتي نوشهر
۱۳۹۹ چهارشنبه ۲۲ مرداد
br ENGLISH
تاریخ: 1398/04/23 تعداد بازدید: 12
برگزاري پنجمين دوره انتخابات نظام پرستاري
پنجمين دوره انتخابات نظام پرستاري در تاريخ 21 تير ماه 98 از ساعت 8 صبح الي 8 شب در سالن كنفرانس بيمارستان شهيد دكتر بهشتي نوشهر برگزار شد.

پنجمين دوره انتخابات نظام پرستاري در تاريخ 21 تير ماه 98 از ساعت 8 صبح الي 8 شب در سالن كنفرانس بيمارستان شهيد دكتر بهشتي نوشهر برگزار شد.

 نامزد هاي اين انتخابات 20 نفر بوده  كه منتخبين آن از حوزه پرستاري  به ترتيب: 

1.      آقاي محمد تير  2.خانم فاطمه متاجي  3. خانم زهرا تاري  4. خانم ليلا حاتمي

5. خانم شيوا بيات   6.خانم فائزه خانزاده    7.خانم سيده عفت حسيني  8. خانم نرگس رجب سعيدي 

و خانم معصومه گلرخ هم بعنوان تكنسين هوشبري انتخاب شدند.

تعداد شركت كنندگان در اين انتخابات 124 نفر بوده است.

دكتر سلطان تويه سرپرست محترم اين بيمارستان ضمن تشكر از همكاران براي شركت در انتخابات و ايجاد تشكل هاي صنفي و آرزوي موفيقت براي منتخبين اين دوره از انتخابات ابراز اميدواري كردند كه اقدامات اين تشكل ضمن پيگيري مطالبات حوزه پرستاري به افزايش انگيزه و ارتقاء كيفي خدمات پرستاري منجر گردد.

برگزاري پنجمين دوره انتخابات نظام پرستاري
Powered by DorsaPortal