بيمارستان دكتر بهشتي نوشهر
۱۳۹۹ چهارشنبه ۲ مهر
br ENGLISH
تاریخ: 1398/04/25 تعداد بازدید: 32
نشست خبري اصحاب رسانه در بيمارستان شهيد بهشتي نوشهر
نشست خبري با حضور اصحاب رسانه ساعت 11 مورخ 98/4/24 در اتاق رياست بيمارستان برگزار شد .در اين نشست خبري جمعي از خبرنگاران خبرگزاريها، روزنامه هاي استاني و محلي و همچنين سايت هاي خبري منطقه اي حضور يافتند .

نشست خبري با حضور اصحاب رسانه ساعت 11 مورخ 24/4/98 در  اتاق رياست بيمارستان برگزار شد .در اين نشست خبري جمعي از خبرنگاران خبرگزاريها، روزنامه هاي استاني و محلي و همچنين سايت هاي خبري منطقه اي حضور يافتند  .

مباحث شامل عملكرد مديريتي يكسال اخير، چالش ها و مشكلات حوزه بهداشت و درمان و همچنين ره آورد بازديد مقام عالي وزارت از بيمارستان مطرح و به سوالات متعدد اصحاب رسانه پاسخ داده شد.

سرپرست بيمارستان در ابتدا راجع به مديريت يكسال اخير  بيمارستان گفت:

بيمارستان ها  از نظر مالي بصورت خود گردان اداره مي شوند و برنامه مديريت شامل كنترل هزينه ها و افزايش در آمد مي باشد كه در يك سال گذشته اقدامات متعددي در راستاي  انضباط اداري و مالي ، كنترل خريد ها و مصارف براي كاهش هزينه ها انجام پذيرفت.ايشان در ادامه عنوان نمود براي افزايش درآمد نيز با جذب متخصصين مورد نياز ، ايجاد اعتماد در بين همشريان عزيز با ارائه خدمت بيشتر و افزايش ضريب اشغال تخت كه در حال حاضر حدود 50% مي باشد امكان پذير خواهد بود و همچنين ايراد نمودند ميزان در آمد بيمارستان در سال 97 بطور ميانگين ماهانه حدود 10ميليارد ريال بوده است .

 ايشان در پاسخ به مطالبات بيمارستان عنوان نمودند  بيش از  60 ميليارد ريال  از سازمانهاي بيمه گر طلب داريم كه بيشترين طلب از سازمان تامين اجتماعي مي باشد.

 در اين نشست سرپرست بيمارستان در ارتباط با ره آورد حضور وزير محترم بهداشت و درمان به بيمارستان عنوان نمودند :

ضمن تشكر از نماينده محترم مجلس براي حضور مقام عالي وزارت در حوزه انتخابي ، بدنبال بازديد وزير محترم از بيمارستان موارد ذيل به اطلاع ايشان رسانده شد و نظر موافق براي تأمين منابع مورد نياز اعلام نمودند كه شامل :

1.تكميل ساختمان جديد اورژانس كه شامل ابنيه ، موتور خانه و اكسيژن ساز به مبلغ 80 ميليارد ريال

2.توسعه وتجهيز بخش دياليز به نحوي كه بتواند پوشش كامل براي تمامي بيماران تحت درمان دياليز را مهيا نمايد.

3.تأمين تجهيزات بخش ايزوله منفي بيمارستان كه يكي از 4 پروژه سازماني WHO  در كشور مي باشد كه به مبلغ 10 ميليارد ريال

4.تأمين تجهيزات پزشكي  بخش اورژانس ،  (12 تخت)CCU  و  (24 تخت) POST CCU  به مبلغ 70 ميليارد ريال 

نشست خبري اصحاب رسانه در بيمارستان شهيد بهشتي نوشهر
Powered by DorsaPortal