بيمارستان دكتر بهشتي نوشهر
۱۳۹۹ جمعه ۲۴ مرداد
br ENGLISH
تاریخ: 1398/05/14 تعداد بازدید: 15
گزارش بيمار مبتلا به تب كريمه كنگو CCHF
نجات بيمار مبتلا به تب كنگو از مرگ حتمي

مورخ 5/5/98 بيماري از منطقه كجور با علائم تب،استفراغ ،كوفتگي و درد بدن به بيمارستان مراجعه ميكند پس از ويزيت پزشك عمومي و بستري در اورژانس توسط متخصص عفوني ويزيت گرديد و سريعا" به اتاق ايزوله در بخش داخلي منتقل مي شود .پس از ويزيت توسط آقاي دكتر فقيه نصيري بيمار مشكوك به تب كريمه كنگو تشخيص داده مي شود نمونه آزمايش جهت CCHF  به ساري ارسال گرديد و درمان داروئي انجام شد . نتايج آزمايش مثبت بود ،خوشبختانه با تشخيص به موقع و درمان سريع بيمار از مرگ حتمي نجات يافت و گزارش نيز به مركز بهداشت جهت بررسي خانواده و سم پاشي منطقه  ارسال شد. 

گزارش بيمار مبتلا به  تب كريمه كنگو CCHF
Powered by DorsaPortal