بيمارستان دكتر بهشتي نوشهر
۱۳۹۹ چهارشنبه ۲۲ مرداد
br ENGLISH
تاریخ: 1398/05/20 تعداد بازدید: 14
عيد سعيد قربان بر همه مسلمانان گرامي باد
مبارك باد عيد قربان ، نماد بزرگ ترين جشن رهايى انسان از وسوسه هاى ابليس

عيدقربان، جشن رهايي ازاسارت نفس وشكوفايي ايمان ويقين ،عيد سرسپردگي وبندگي عيدنزديك شدن دلها به قرب الهي برهمه مسلمانان مبارك باد 

عيد سعيد قربان بر همه مسلمانان گرامي باد
Powered by DorsaPortal