بيمارستان دكتر بهشتي نوشهر
۱۳۹۹ شنبه ۲۵ مرداد
br ENGLISH
تاریخ: 1398/07/23 تعداد بازدید: 51
اهداء سه قلم اقلام تجهيزاتي از طرف خير محترم به بيمارستان شهيد بهشتي نوشهر
اهداء سه قلم اقلام تجهيزاتي از طرف خير محترم مورخ 98/7/19 به بيمارستان شهيد بهشتي نوشهر
اهداء سه قلم اقلام تجهيزاتي از طرف خير محترم مورخ 98/7/19 به بيمارستان شهيد بهشتي نوشهر انجام پذيرفت
اين اقلام شامل:
1- تخت اتاق عمل -1 عدد به همراه ريموت
2-تخت زايمان- 1 عدد
3- دستگاه جهت استريل - 1 عدد
از اين خير بزرگوار كمال تشكر و امتنان را داشته و آرزوي توفيق الهي جهت ايشان را داريم. 
اهداء سه قلم اقلام تجهيزاتي از طرف خير محترم به بيمارستان شهيد بهشتي نوشهر
Powered by DorsaPortal