بيمارستان دكتر بهشتي نوشهر
۱۳۹۹ جمعه ۲۴ مرداد
br ENGLISH
تاریخ: 1398/09/10 تعداد بازدید: 22
هفته جهاني تغذيه صحيح و سالم
هفته اطلاع رساني تغذيه ي صحيح و سالم 10 الي 16 آذرماه
تغذيه سالم علاوه بر ايجاد احساس سيري بايد  نسبت مناسبي از مواد مغذي ( درشت مغذي ها و ريز مغذي ها ) را براي بدن تامين نموده و سيري سلولي نيز ايجاد نمايد.
 پيش از هر چيز براي تغذيه سالم ، يك الگوي غذايي سالم ، رعايت تنوع ، تناسب و تعادل اهميت دارد . اين بدان معناست كه از تمامي گروههاي غذايي به اندازه و بصورت متنوع استفاده شود.
در هرم راهنماي غذايي پنج گروه غذايي وجود داردكه اين گروه بندي بر پايه ويژگي هاي اساســــي در هر گروه است. در اين هرم هرچه ازپايين به سمت بالاي هرم مي رويم ميزان مصرف توصيه شده كمترمي شود.
هفته جهاني تغذيه صحيح و سالم
Powered by DorsaPortal