بيمارستان دكتر بهشتي نوشهر
۱۳۹۹ يکشنبه ۲۶ مرداد
br ENGLISH
تاریخ: 1398/10/01 تعداد بازدید: 10
بازديد
بازديد معاونت محترم وزارت بهداشت ، رياست محترم دانشگاه و هيئت همراه از پروژه در حال ساخت اورژانس، ccu و بخش قلب بيمارستان شهيد بهشتي نوشهر
بازديد معاونت محترم وزارت بهداشت ، رياست محترم دانشگاه و هيئت همراه از پروژه در حال ساخت اورژانس، ccu و بخش قلب بيمارستان شهيد بهشتي نوشهر بازديد
Powered by DorsaPortal