بيمارستان دكتر بهشتي نوشهر
۱۳۹۹ چهارشنبه ۲۲ مرداد
br ENGLISH
تاریخ: 1398/10/11 تعداد بازدید: 11
تبريك
ما به سلامت نزديك تر مي شويم شبي كه او به پايان بي خوابي نزديك شود روز پرستار مبارك

خسته اي

اما لبخند مي زني هنوز

نگاهم به دستانت كه نه

به چشمان مهربان توست

كه نگران مني

مني كه حتي نمي شناسي ام

تبريك
Powered by DorsaPortal