بيمارستان دكتر بهشتي نوشهر
۱۳۹۹ چهارشنبه ۲ مهر
br ENGLISH
تاریخ: 1392/07/30 تعداد بازدید: 13
نشست مسئولین استانی و شهرستانی دانشگاه علوم پزشکی مازندران در نوشهربا هدف بررسی مشکلات درمانی و بهداشتی شهرستان نوشهر
نشست مسئولین استانی و شهرستانی دانشگاه علوم پزشکی مازندران در نوشهربا هدف بررسی مشکلات درمانی و بهداشتی شهرستان نوشهر در تاریخ 24/7/92قائم مقام وزیروریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی مازندران آقای دکتر قاسم جان بابایی به همراه معاونین محترم درمان اقای دکتر برزگر نژاد ،توسعه اقای دکترپنبه چی وبهداشت اقای دکتراعرابی ومدیران امورمالی اقای جهاندارومدیرامور عمومی اقای حیدری در جلسه ای با حضور امام جمعه محترم شهرستان نوشهر حجت الاسلام و المسلمین حاج آقا مشایخ ،نماینده محترم مجلس آقای دکتر قاسم احمدی ،فرماندار محترم شهرستان نوشهر آقای قمی ، معاون محترم پشتیبانی نظام پزشکی کل کشور دکتر عزت اله گل علیزاده ،مدیرمحترم شبکه بهداشت ودرمان شهرستان نوشهر سرکار خانم دکتر گردکلی وریاست بیمارستان شهید بهشتی نوشهر آقای دکتر موسوی وسایر مسئولین بیمارستان وشبکه بهداشت در بیمارستان شهید بهشتی نوشهر به منظور بررسی کمبودها و مشکلات درمانی برگزار شد .حضور یافتند
 

نشست مسئولین استانی و شهرستانی دانشگاه علوم پزشکی مازندران در نوشهربا هدف بررسی مشکلات درمانی و بهداشتی شهرستان نوشهر

در تاریخ 24/7/92قائم مقام وزیروریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی مازندران  آقای دکتر قاسم جان بابایی به همراه معاونین محترم درمان اقای دکتر برزگر نژاد ،توسعه اقای دکترپنبه چی وبهداشت اقای دکتراعرابی ومدیران امورمالی اقای جهانداروامور عمومی اقای حیدری درجلسه ای با حضورامام جمعه محترم شهرستان نوشهر حجت الاسلام و المسلمین حاج آقا مشایخ ،نماینده محترم مجلس آقای دکتر قاسم احمدی ،فرماندار محترم شهرستان نوشهر آقای قمی ، معاون محترم پشتیبانی نظام پزشکی کل کشورآقای دکتر عزت اله گل علیزاده ،مدیرمحترم شبکه بهداشت ودرمان شهرستان نوشهر سرکار خانم دکتر گردکلی وریاست بیمارستان شهید بهشتی نوشهرآقای دکتر موسوی وسایر مسئولین بیمارستان وشبکه بهداشت  در بیمارستان شهید بهشتی نوشهر به منظور بررسی کمبودها و مشکلات درمانی برگزار شد .شرکت نمودند.

این دومین بازدید ریاست محترم دانشگاه پس از انتصاب از منطقه جهت بررسی کمبودها و مشکلات  درمانی و بهداشتی میباشد.در این جلسه پس از بیان مشکلات تو سط مسئولین شهرستان، توسط آقای دکتر جان بابایی و معاونین محترم در مورد رفع مشکلات در مانی شهرستان خصو صا" شروع فاز دوم بیمارستان ونیز تامین پزشک متخصص دستورات مقتضی صادرشد.


نشست مسئولین استانی و شهرستانی دانشگاه علوم پزشکی مازندران در نوشهربا هدف بررسی مشکلات درمانی و بهداشتی شهرستان نوشهر
Powered by DorsaPortal