بيمارستان دكتر بهشتي نوشهر
۱۳۹۹ چهارشنبه ۲۲ مرداد
br ENGLISH
تاریخ: 1392/08/01 تعداد بازدید: 19
قطع موقت گاز بیمارستان شهید بهشتی نوشهر بدلیل عدم پرداخت بدهی
در روز سه شنبه 30/7/1392گاز بیمارستان شهید بهشتی نوشهر از ساعت 16الی 20بدلیل بدهی هزینه گاز از طرف اداره گاز شهرستان نوشهر برای ساعاتی قطع شدوباوساطت مسئولین شهرستان وپی گیری رئیس بیمارستان مجددآ وصل شد
قطع موقت گاز بیمارستان شهید بهشتی نوشهر بدلیل عدم پرداخت بدهی
در روز سه شنبه 30/7/1392گاز بیمارستان شهید بهشتی نوشهر از ساعت 16الی 20بدلیل بدهی هزینه گاز از طرف اداره گاز شهرستان نوشهر برای ساعاتی قطع شدوباوساطت مسئولین شهرستان وپی گیری رئیس بیمارستان مجددآ وصل شدباتوجه به کمبود اعتبارات مالی بیمارستانها در سالهای اخیر وافزایش بهای لوازم و تجهیزات بیشتر منابع مالی بیمارستانها صرف تامین لوازم ،دارو و تجهیزات ضروری وحیاتی مورد نیاز مراجعین و بیماران می شود و علی رقم مطالبات زیاد بیمارستانها ازسازمانهای بیمه گرتا کنون  بدلیل عدم پرداخت بموقع بدهی ها، بیمارستانها نسبت به ارائه خدمات درمانی به بیماران کوتاهی نداشته اندولازم است مسئولین محترم اداره گاز این نکته را مد نظر داشته باشند که بیمارستانها مسئول سلامت جان بیماران هستندوبا این مقوله برخوردمناسبتری داشته باشندودراین شبهای سرد بیماران بستری را از نعمت گاز محروم نکنند.
قطع موقت گاز بیمارستان شهید بهشتی نوشهر بدلیل عدم پرداخت بدهی
Powered by DorsaPortal