بيمارستان دكتر بهشتي نوشهر
۱۳۹۹ چهارشنبه ۲ مهر
br ENGLISH
تاریخ: 1393/02/18 تعداد بازدید: 9
بازديد رياست محترم دانشگاه علوم پزشكي مازندران همزمان با اجراي برنامه تحول نظام سلامت از بيمارستان شهيد بهشتي نوشهر
در راستاي اجراي برنامه تحول نظام سلامت رياست محترم دانشگاه آقاي دكتر جان بابايي به همراه آقايان دكتر كاظمي مسئول نظارت و ارزشيابي و دكتر هدايت زاده عمران مسئول مدير گروه ارزيابي عملكرد رؤساي مراكز آموزشي درماني و بيمارستانهاي تابعه دانشگاه ز بيمارستان شهيد بهشتي نوشهر بازديد نمودند.

در راستاي اجراي برنامه تحول نظام سلامت رياست محترم دانشگاه آقاي دكتر جان بابايي به همراه آقايان دكتر كاظمي مسئول نظارت و ارزشيابي و دكتر هدايتي زاده عمران مدير گروه ارزيابي عملكرد رؤساي مراكز آموزشي درماني دانشگاه در ساعت 14 در دومين روز اجراي برنامه تحول نظام سلامت جهت بازديد از روند اجرايي برنامه در بيمارستان شهيد بهشتي نوشهر حضور يافتند و از واحد ترخيص بيمارستان بازديد بعمل آوردند ايشان ضمن تشكر از زحمات كاركنان بيمارستان در خصوص اجراي برنامه تأكيد فرمودند كه مسئولين بيمارستان و شبكه مي بايست بطور مرتب تا استقرار كامل برنامه تحول نظام سلامت در زمانهاي مختلف در بيمارستان حضور يابند و پيگير رفع نواقص مشكلات باشند .

 

بازديد رياست محترم دانشگاه علوم پزشكي مازندران همزمان با اجراي برنامه تحول نظام سلامت از بيمارستان شهيد بهشتي نوشهر
Powered by DorsaPortal