بيمارستان دكتر بهشتي نوشهر
۱۳۹۹ چهارشنبه ۲ مهر
br ENGLISH
تاریخ: 1393/02/24 تعداد بازدید: 32
بازديدمعاونت محترم درمان دانشگاه علوم پزشكي مازندران همزمان با اجراي برنامه تحول نظام سلامت از بيمارستان شهيد بهشتي نوشهر
در راستاي اجراي برنامه تحول نظام سلامت رياست محترم دانشگاه آقاي دكتر برزگر نژاد به همراه آقايان دكتر ملكيان كارشناس اداره نظارت جهت بازديد از روند اجرايي برنامه در بيمارستان شهيد بهشتي نوشهر حضور يافتند و از واحد ترخيص وبخشهاي بستري بيمارستان بازديد بعمل آوردند

بازديدمعاونت محترم درمان دانشگاه علوم پزشكي مازندران همزمان با اجراي برنامه تحول نظام سلامت از بيمارستان شهيد بهشتي نوشهر

در راستاي اجراي برنامه تحول نظام سلامت رياست محترم دانشگاه آقاي دكتر برزگر نژاد به همراه آقايان دكتر ملكيان كارشناس اداره نظارت جهت بازديد از روند اجرايي برنامه در بيمارستان شهيد بهشتي نوشهر حضور يافتند و از واحد ترخيص وبخشهاي بستري بيمارستان بازديد بعمل آوردند ايشان ضمن تشكر از زحمات كاركنان بيمارستان در خصوص اجراي برنامه تأكيد فرمودند كه كليه دارو و لوازم مورد نياز بيماران مي بايست توسط بيمارستان تامين شود و ارجاع همراه بيمار جهت تهيه دارو ولوازم  به خارج از بيمارستان بر خلاف دستور العمل ميباشد. بيمارستان نيز در راستاي اهداف برنامه تحول نظام سلامت تلاش نموده است كه مطابق دستور عمل نماييد.

بازديدمعاونت محترم درمان دانشگاه علوم پزشكي مازندران همزمان با اجراي برنامه تحول نظام سلامت از بيمارستان شهيد بهشتي نوشهر
Powered by DorsaPortal