بيمارستان دكتر بهشتي نوشهر
۱۳۹۹ دوشنبه ۲۳ تير
br ENGLISH
تاریخ: 1393/02/24 تعداد بازدید: 19
بازديد معاونت محترم توسعه مديريت و منابع وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي همزمان با اجراي برنامه تحول نظام سلامت از بيمارستان شهيد بهشتي نوشهر
در راستاي اجراي برنامه تحول نظام سلامت معاونت محترم توسعه مديريت و منابع وزارت بهداشت آقاي دكتر حريرچي درروزجمعه مورخ19/2/93 جهت بازديد از روند اجرايي برنامه در بيمارستان شهيد بهشتي نوشهر حضور يافتند

بازديد معاونت محترم توسعه مديريت و منابع وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي همزمان با اجراي برنامه تحول نظام سلامت از بيمارستان شهيد بهشتي نوشهر

در راستاي اجراي برنامه تحول نظام سلامت معاونت محترم توسعه مديريت و منابع وزارت بهداشت آقاي دكتر حريرچي درروزجمعه مورخ19/2/93 جهت بازديد از روند اجرايي برنامه در بيمارستان شهيد بهشتي نوشهر حضور يافتند. واز بخشهاي اورژانس و ترخيص بازديد نمودند.

بازديد معاونت محترم توسعه مديريت و منابع وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي همزمان با اجراي برنامه تحول نظام سلامت از بيمارستان شهيد بهشتي نوشهر
Powered by DorsaPortal