بيمارستان دكتر بهشتي نوشهر
۱۳۹۹ چهارشنبه ۲ مهر
br ENGLISH
تاریخ: 1393/03/22 تعداد بازدید: 24
برگزاري جلسه هماهنگي اجراي برنامه تحول نظام سلامت با حضور فرماندار شهرستان نوشهر و مديريت شبكه بهداشت ودرمان نوشهر ورئيس بيمه سلامت در بيمارستان شهيد بهشتي نوشهر
برگزاري جلسه هماهنگي اجراي برنامه تحول نظام سلامت با حضور فرماندار شهرستان نوشهر و مديريت شبكه بهداشت ودرمان نوشهر ورئيس بيمه سلامت در بيمارستان شهيد بهشتي نوشهر در اين جلسه كه جهت بررسي عملكرد شهرستان در خصوص اجراي برنامه تحول نظام سلامت به ميزباني بيمارستان شهيد بهشتي نوشهر برگزار شد ابتدا مدير شبكه بهداشت ودرمان نوشهر دكتر سيد پور گزارشي در اين خصوص ارائه نمودند

برگزاري جلسه هماهنگي اجراي برنامه تحول نظام سلامت با حضور فرماندار شهرستان نوشهر و مديريت شبكه بهداشت ودرمان نوشهر ورئيس بيمه سلامت در بيمارستان شهيد بهشتي نوشهر

در اين جلسه كه جهت بررسي عملكرد شهرستان در خصوص اجراي برنامه تحول نظام سلامت به ميزباني بيمارستان شهيد بهشتي نوشهر برگزار شد ابتدا مدير شبكه بهداشت ودرمان نوشهر دكتر سيد پور گزارشي در اين خصوص ارائه نمودند و رئيس بيمارستان دكتر موسوي نيز در خصوص اقدامات انجام شده از جمله تامين دارو ولوازم مورد نياز بيماران در بيمارستان توضيحاتي ارائه نمودند در ادامه خانم دكتر رودباري نيز آمار افراد ثبت نام شده در سايت بيمه سلامت را ارائه نمودند در پايان نيز جناب آقاي قمي فرماندار شهرستان نوشهر نيز ضمن تقدير و تشكر از زحمات دست اندر كاران اجراي برنامه به نكاتي در خصوص اجراي بهتر برنامه اشاره نمودند ازجمله اعتماد سازي در مراجعين بيمارستان از طريق ارائه خدمات در ماني مناسبترونيز اطلاع رساني به مردم در اين خصوص منابع مالي برنامه از اجراي هدفمندي يارانه ها تامين شده است در خاتمه نيز حاضرين در جلسه از بخشهاي مختلف بيمارستان بازديد و با بيماران نيز در خصوص مشكلاتشان از نزديك صحبت شد .

برگزاري جلسه هماهنگي اجراي برنامه تحول نظام سلامت با حضور فرماندار شهرستان نوشهر و مديريت شبكه بهداشت ودرمان نوشهر ورئيس بيمه سلامت در بيمارستان شهيد بهشتي نوشهر
Powered by DorsaPortal