بيمارستان دكتر بهشتي نوشهر
۱۳۹۹ چهارشنبه ۲ مهر
br ENGLISH
تاریخ: 1394/08/21 تعداد بازدید: 16
برگزاري جلسه ثبت وقايع حياتي شهرستان نوشهردر بيمارستان شهيد بهشتي
در تاريخ 20/8/94 جلسه ثبت وقايع حياتي در مكان شبكه بهداشت و درمان نوشهربمنظور هماهنگي بيشتر جهت اعلام به موقع وفات با حضور رياست بيمارستان آقاي دكتر مصطفي درخشش و رياست ثبت احوال نوشهر آقاي حميد حسني مقدم و ساير اعضاي تشكيل گرديد،
در تاريخ 20/8/94 جلسه ثبت وقايع حياتي در مكان شبكه بهداشت و درمان نوشهربمنظور هماهنگي بيشتر جهت اعلام به موقع وفات با حضور رياست بيمارستان آقاي دكتر مصطفي درخشش و رياست ثبت احوال نوشهر آقاي حميد حسني مقدم و ساير اعضاي تشكيل گرديد،
در ابتدا خانم مريم بهرامي مدير فناوري اطلاعات سلامت بيمارستان در مورد كليات كار شوراي ثبت وقايع حياتي جهت آشنايي رياست  بيمارستان بيان نمودند، سپس آقاي حسني مقدم، از همكاري بيمارستان جهت اعلام به موقع ولادت و وفات تشكر نموده و توضيحات مبسوطي در رابطه با ايجاد هماهنگي بيشتر جهت جلوگيري از دير ثبتي وفات ايراد فرمودند ودر پايان جلسه با ذكر صلوات برحضرت محمد(ص) خاتمه يافت.
برگزاري جلسه ثبت وقايع حياتي  شهرستان نوشهردر بيمارستان شهيد بهشتي
Powered by DorsaPortal