بيمارستان آموزشي و درمانی امام (ره) ساري
۱۳۹۹ دوشنبه ۱۶ تير
br ENGLISH
بازديد وعيادت نماينده مردم ساري ومياندروداز بيماران مركزآموزشي درماني امام خميني(ره)ساري 1394/08/16
بازديد وعيادت نماينده مردم ساري ومياندروداز بيماران مركزآموزشي درماني امام خميني(ره)ساري
بازديد وعيادت نماينده مردم ساري ومياندروداز بيماران مركزآموزشي درماني امام خميني(ره)ساري

مهندس دامادي نماينده مردم شهرستان ساري و مياندرود درمجلس شوراي اسلامي به همراه دكترميثاق شفيع زاد رييس مركزآموزشي درماني امام خميني ( ره ) ساري ازبخشهاي مختلف بيماران بستري اين مركز بازديد نمودند واز بيماران اين بيمارستان عيادت كردند. دراين بازديد مشكلات موجود مورد بررسي وارزيابي قرار گرفت .

نماينده مردم شهرستان ساري و مياندرود گفت :بيمارستان امام خميني (ره)ساري يكي ازمجهزترين بيمارستانهاي استان مي باشد كه ازلحاظ پزشكي پزشكان متخصص وفوق تخصصي زيادي درآن فعاليت مي كنند.

وي گفت: اين مركزاز لحاظ هزينه درمان كمترين بارمالي را براي شهروندان ومردم استان داردوبه همين دليل تعدادمراجعه كنندگان به اين مركز بيشتر ازساير مراكز درماني ديگر مي باشدكه دربعضي اوقات مشكل كمبود تخت بستري براي بيمارانوجوددارد.دامادي گفت همه مسئولين استان بايد نهايت تلاش وهمكاري را در جهت خدمات بهتروايجاد فضاي بيشتربستري براي بيماران بعمل آورند.

20151105_103440 20151105_103820 20151105_103459

تعداد بازدید: 17
Powered by DorsaPortal