مانور ايمني و اطفاءحريق در مركز بيماران كليوي شهروند 1396/06/09 مانور ايمني و اطفاءحريق در مركز بيماران كليوي شهروند
در تاريخ 9/6/1396 مانور آموزشي ايمني و اطفاء حريق در ساعت 7:30 صبح با حضور كارشناس مربوطه و مديريت محترم و جمعي از پرسنل مركز بيماران كليوي شهروند برگزار گرديد.
Powered by DorsaPortal