بيمارستان امام سجاد(ع) رامسر
۱۳۹۹ چهارشنبه ۲۲ مرداد
br ENGLISH
اهدا يك دستگاه ماموگرافي جهت غربالگري سرطان پستان در ماه آينده به بيمارستان امام سجاد(ع) رامسر
اهدا يك دستگاه ماموگرافي جهت غربالگري سرطان پستان در ماه آينده به بيمارستان امام سجاد(ع) رامسر
Powered by DorsaPortal