معاونت توسعه و مديريت منابع - حسابداری تعهدی
۱۴۰۱ دوشنبه ۱۳ تير
br ENGLISH
هیچ داده ای برای نمایش وجود ندارد
آپديت نرم افزار نظلم نوين مالي به   2077 01 آپديت نرم افزار نظلم نوين مالي به 2077 01
همكاران محترم نرم افزار نظام نوين مالي به 2077 01 ارتقاء يافته است.
1397/03/01
تغييرات صورت گرفته در اصلاحيه 01 نسخه 2077 نسبت به نسخه 2077 تغييرات صورت گرفته در اصلاحيه 01 نسخه 2077 نسبت به نسخه 2077
همكاران محترم جهت دسترسي به ليست تغييرات صورت گرفته در اصلاحيه 01 نسخه 2077 نسبت به نسخه 2077 كليك نماييد.
1397/03/01
آپديت نرم افزار نظلم نوين مالي به   2077 آپديت نرم افزار نظلم نوين مالي به 2077
همكاران محترم نرم افزار نظام نوين مالي به 2077 ارتقاء يافته است.
1396/12/09
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران
دسترسی ویژه
خدمات مردمی
Powered by DorsaPortal