معاونت غذا و دارو
۱۴۰۰ چهارشنبه ۲۹ دي
br ENGLISH
تهیه محتوی آموزشی تهیه محتوی آموزشی
تهیه محتوی آموزشی – ترویجی در مورد برداشت مرکبات و فرایندهای بعد از آن بر اساس مصوبه کارگروه توسعه صادرات استان در خصوص صادرات مرکبات
1400/06/29
ممیزی استقرار سیستم HACCP  در شرکت کشت و صنعت شمال ممیزی استقرار سیستم HACCP در شرکت کشت و صنعت شمال
ممیزی استقرار سیستم HACCP در شرکت کشت و صنعت شمال
1400/06/01
برگزاری اولین جلسه قطب یک (مازندران)خرداد 1400 برگزاری اولین جلسه قطب یک (مازندران)خرداد 1400
برگزاری اولین جلسه قطب یک (مازندران)خرداد 1400
1400/04/12
معاونت غذا و دارو
دسترسی ویژه
خدمات مردمی
Powered by DorsaPortal