معاونت غذا و دارو
۱۴۰۰ چهارشنبه ۲۹ دي
br ENGLISH
برگزاري آزمون دوره هاي آموزشي تخصصي الزامات عمومي براي احراز صلاحيت آزمايشگاههاي آزمون، GLP و تخمين  عدم قطعيت برگزاري آزمون دوره هاي آموزشي تخصصي الزامات عمومي براي احراز صلاحيت آزمايشگاههاي آزمون، GLP و تخمين عدم قطعيت
با عنايت به برگزاري آزمون دوره هاي آموزشي تخصصي الزامات عمومي براي احراز صلاحيت آزمايشگاههاي آزمون، GLP و تخمين عدم قطعيت ، كارشناسان محترم آزمايشگاه كنترل استان مازندران مي توانند به سامانه آموزش ضمن خدمت دانشگاه مراجعه نموده و پس از ثبت نام، در موعد تعيين شده جهت شركت در امتحان مربوطه اقدام نمايند.
1393/10/22
    انجام آزمونهاي تعيين مقادير كاتيون ها و فلزات سنگين و پروفايل اسيدهاي چرب در نمونه هاي غير غذايي انجام آزمونهاي تعيين مقادير كاتيون ها و فلزات سنگين و پروفايل اسيدهاي چرب در نمونه هاي غير غذايي
با توجه به راه اندازي و تجهيز بخش استخراج و آماده سازي نمونه هاي غيرغذايي و بيمارستاني (سرم و ...) و امكان انجام آزمونهاي تعيين مقادير كاتيونها وفلزات سنگين نظير,Se ,K Ca ,Mg ,Mn ,Na ,Cu ,Zn ,Fe و پروفايل اسيدهاي چرب بادستگاه هاي اتميك ابزورپشن و GC اعلام مي دارد مديريت آزمايشگاه كنترل اين معاونت آماده پذيرش و آزمايش اين قبيل نمونه ها در جهت خدمت به سلامت آحاد جامعه مي باشد.
1393/09/15
تشكيل كميته پژوهشي HSR در معاونت غذا و دارو تشكيل كميته پژوهشي HSR در معاونت غذا و دارو
در راستاي ارتقاء شاخص هاي معاونت غذا و دارو و توسعه فعاليت هاي پژوهشي و همچنين در جهت تأمين، حفظ و ارتقاء سطح سلامت جامعه باستحضار مي رساند معاونت غذا و دارو با همكاري معاونت تحقيقات و فن آوري نسبت به ايجاد كميته Health System Research اقدام نموده است.
1393/03/18
معاونت غذا و دارو
دسترسی ویژه
خدمات مردمی
Powered by DorsaPortal