معاونت تحقيقات و فناوري- کوهورت جوانان
آغاز برنامه مطالعه كوهورت جوانان مازندران از ارديبهشت 1397 آغاز برنامه مطالعه كوهورت جوانان مازندران از ارديبهشت 1397
مطالعه كوهورت جوانان مازندران يك مطالعه اپيدميولوژيك آينده نگر است كه توسط معاونت تحقيقات و فنآوري دانشگاه علوم پزشكي مازندران و به منظور بررسي علل, سير و پيامدهاي اختلالات روان پزشكي در جوانان انجام مي شود. مقدمات اين پروژه تحقيقاتي در سال 1396 فرآهم گرديد و از ارديبهشت 1397 مركز مطالعات كوهورت جوانان مازندران رسماً فعاليت خود را آغاز نموده است. در اين طرح بخشي كه از پروژه كوهورت جوانان كشوري مي باشد بررسي جامعي با انجام معاينات, آزمايشات كامل و پيگيري مستمر وضعيت سلامت روان بر روي 3000 نفر از جمعيت 15 تا 35 ساله شهرستان ساري انجام مي شود. برنامه ريزي اين طرح فعلاً تا يك دوره 6 ساله انجام شده است كه در طي آن معاينات حضوري و آزمايشات هر دو سال و پيگيري تلفني بصورت ساليانه انجام خواهد شد. اميد است با انجام اين بررسي ها گامي در جهت ارتقاء سلامت روان اين قشر مهم جامعه برداشته شود.
1397/05/22
Powered by DorsaPortal