معاونت بهداشتی
۱۴۰۰ يکشنبه ۲۶ دي
اسلایدهای آموزشی مجازی بهورزان

ارجاع
 ارزیابی خطر تب اقدامات تشخیصی  سردرد
خستگی
 مفاصل  لیست شکایات نگهداری داروها
بهداشت دهان و دندان(وارنیش)
تکمیل دفاتر دارویی
عوامل موثر بر سلامت
 
معاینات دهان و دندان
مدیریت خطر بلایا مرمدم محور
لزوم آموزش سالمندی قبل از بازنشستگی
اموزش انواع پیری
عوامل مهم وموثر افزاریش طول عمر
تعریف سلامت سالمندی
قانون کار
نظام ثبت سالمندان
 سیستم مدیریت کیفیت
ناهنجاری مادرزادی
مراقبت از کودکان پرخطر
 مخاطرات وانواع آن
واژه شناسی مدیریت بلایا
 نهادهای امداد رسان در بلایا
مدیریت بحران وکاهش خطر بلایا
مدیریت اطلاعات در بلایا
سلامت روانی اجتماعی در بلایا
اقدامات قبل حین وبعد از بلایا
آشنایی با برنامه وزارت در مدیریت خطر بلایا 1
 آشنایی با برنامه وزارت در مدیریت خطر بلایا2ارجاع فوری وغیر فوری به سطوح بالاتر
آشنایی با برنامه خدمات ادغام یافته سلامت میانسالان
 آشنایی با برنامه خدمات ادغام یافته سلامت میانسالان-فشار خون
دفتر ثبت بیماران ونحوه تکمیل آن
 پشه ائدس
بیماریهای واگیر
بیماریهای واگیر 2
ابولا
انجام تمرینات وارنیش
آشنایی با روشهای مختلف استفاده از فلوراید
 تمرینات عملی دهان ودندان
آشنایی با استراتژی وخدمات وکنترل بیماریهای دهان ودندان
 بیماریها 3
تمرینات عملی مسواک زدن ونخ دندان کشیدن
 انواع روشهای تنفس مصنوعی
بیماری های واگیر
کم کاری مادرزادی تیروئید
برنامه گسترش مراقبت های اولیه سلامت
آشنایی با کپسول اکسیژن و نحوه کار با آن
آشنایی با مهارت های تاب آوری
آموزش مهارت فرزند پروری
آشنایی با خودمراقبتی در خشونت خانوادگی
اصول گندزدایی
احیای قلبی ریوی در شیرخوارگان
انواع روشهای تنفش مصنوعی
عوامل بیماری زای زنده 1
عوامل بیماری زای زنده 2
سلامت میانسالان-کنترل چربی خون-سکته
سلامت میانسالان -کنترل دیابت
آشنایی با نمک یددارویدسنجی
 آشنایی با فرمهای ثبت اطلاعات موجود در خانه های بهداشت
تعریف آمار واهمیت آن در بهداشت
توزیع نرمال واهمیت آن
مفاهیم مهم آماری در پزشکی
آمار حیاتی وروش تحقیق
نحوه محاسبه شاخصهای مرکزی وپراکندگی
 آشنایی باروش های تحلیل اطلاعات بهداشتی روستا
 روش های گردآوری طبقه بندی ونمایش اطلاعات
روش بررسی اپیدمی ها
نحوه محاسبه شاخصهای مهم بهداشتی
عوارض دارویی
 
 
آشنایی با وسایل کمک آموزشی
آشنایی با استراتژی ها و خدمات پیشگیری
اصول و مبانی تجویز دارو
مالاریا
انجام تمرینات مسواک زدن و نخ کشیدن
 نکات مهم تجویز دارویی
آشنایی با داروهای خانه بهداشت
آشنایی با داروهای خانه بهداشت 2
  
1399/10/24
Powered by DorsaPortal