معاونت تحقيقات و فناوري- برنامه پزشک پژوهشگر
۱۴۰۰ چهارشنبه ۲۹ دي
br ENGLISH
تمدید مجدد زمان ثبت نام متقاضیان در برنامه پزشک پژوهشگر تمدید مجدد زمان ثبت نام متقاضیان در برنامه پزشک پژوهشگر
تمدید مجدد زمان ثبت نام متقاضیان در برنامه پزشک پژوهشگر ( هفتمین فراخوان پزشک پژوهشگر )
1399/04/15
هفتمین فراخوان پزشک پژوهشگر هفتمین فراخوان پزشک پژوهشگر
هفتمین فراخوان پزشک پژوهشگر جهت جذب دستیار پزشک پژوهشگر
1398/10/22
ششمين فراخوان جذب دستيار برنامه پزشك پژوهشگر ششمين فراخوان جذب دستيار برنامه پزشك پژوهشگر
ششمين فراخوان جذب دستيار برنامه پزشك پژوهشگر
1397/10/22
Powered by DorsaPortal