معاونت تحقيقات و فناوري- phdbyresearch
۱۳۹۹ جمعه ۱۴ آذر
br ENGLISH
اطلاعيه

 
 

            اطلاعيه پذيرش دانشجو در مقطع دكتري پژوهشي

 

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مازندران در نظر دارد با توجه به جايگاه پژوهش و به استناد راي صادره از شوراي گسترش دانشگاههاي علوم پزشكي كشور، در سال تحصيلي 96-1395 اقدام به پذيرش دانشجو در مقطع Ph.D در مراكز تحقيقات دانشگاه بنمايد.

پذيرش نهايي براساس احراز شرايط عمومي و اختصاصي و نتيجه مصاحبه حضوري طبق آيين نامه دوره دكتري پژوهشي(Ph.D by Research) صورت خواهد گرفت.

1- شرط لازم ورود و پذيرش براي كليه داوطلبان سهميه هاي مختلف در اين دوره داشتن حداقل دو مقاله تحقيقي (Original Article) منتشر شده در مجلات معتبر نمايه شده در نمايه نامه هاي بين المللي نوع يك( ISI، PubMed/ Medline) به عنوان نويسنده اول يا مسئول به تشخيص كميته منتخب در هنگام ثبت نام مي باشد.

2- ارائه مدرك زبان موافق با مصوبات شوراي عالي برنامه ريزي

تذكر: داوطلبين ضروري است قبل ازتكميل فرم مشخصات وارسال مدارك آيين نامه دكتري پژوهشي را را به دقت مطالعه نمايند.

داوطلبين بايد كليه مدارك مورد نياز را از طريق پست پيشتاز تا پايان وقت اداري 1395/3/5به آدرس: ساري، ميدان معلم، ساختمان شماره 2 دانشگاه، معاونت تحقيقات وفناوري، كد پستي: 4817844718 ارسال نمايند.

تلفن تماس: 01133240984

 

1396/02/06
Powered by DorsaPortal