معاونت تحقيقات و فناوري - اداره سمینار و کنگره ها
۱۳۹۹ چهارشنبه ۹ مهر
br ENGLISH
مدارك لازم جهت دريافت هزينه هاي قبل و بعد از سفر

مدارك لازم قبل از شركت در كنگره هاي خارجي:

1- دعوت نامه (پذيرش)
2-(بنام فرد صادر شده باشد – عنوان مقاله پذيرفته شده – نام كنگره مكان و زمانآن و نوع ارائه مقاله (پوستر يا سخنراني ) در آن قيد شده باشد)
3- چكيده مقاله پذيرفته شده (مصوب دانشگاه باشد)
4- فرم هزينه هاي كنگره (مبلغ ثبت نام – اقامت و ...)
5- حكم حقوقي
6- كپي از صفحه مشخصات گذرنامه
7- تكميل چك ليست پيوست
8- حكم ماموريت

مدارك لازم جهت تسويه حساب شركت در كنگره هاي خارجي:

1- گواهي شركت در همايش
2- چكيده مقاله كپي گرفته شده از كتابچه خلاصه مقالات
3- كپي از روي جلد كتابچه خلاصه مقالات
4- اصل رسيد پرداختي بابت ثبت نام
5- تكميل فرم گزارش سفر
6- اصل لاشه بليط هواپيمايي به ريال
7- اصل فيش دريافت ويزا به ريال
8- اصل بيمه نامه به ريال
9- اصل فيش عوارض خروج از كشور به ريال

معرفي نامه اعضاي هيئت علمي جهت شركت در كنگره خارج از كشور:

مدير محترم حراست دانشگاه
سلام عليكم
احتراماً بازگشت به نامه شماره 485/27/ح/م مورخ 1/3/1385 بدينوسيله آقاي / آقاي عضو محترم هئيت علمي دانشگاه جهت شركت در كنگره خارج از كشور و ارائه مقاله معرفي مي شوند. مقتضي است دستور فرمائيد اقدام مقتضي معمول دارند.
مدير امور پژوهشي و كاربرد نتايج تحقيقات دانشگاه
رونوشت:
- اداره سمينار و كنگره ها جهت اطلاع
نامه پرداخت هزينه:
عامل محترم ذيحساب پژوهشي
سلام عليكم
با عنايت به پذيرش مقاله عضو هيئت علمي اين دانشگاه در كنگره بين‌المللي كه در كشور برگزار مي‌شود خواهشمند است نسبت به پرداخت مبلغ ريال بصورت علي‌الحساب به نامبرده اقدام نمائيد.
معاون تحقيقات و فناوري دانشگاه
رونوشت:
- اداره سمينار و كنگره ها جهت اطلاع

نامه سفارت چك ليست مستندات لازمبراي ارائه و شركت اعضاي هئيت علمي در كنگره هاي بين المللي ، جهاني و قاره اي (منطقه اي ) براي حمايت ارزي و ريالي پژوهشي مطابق آئين نامه 
 دفتر هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران
سلام عليكم
احتراماً بدينوسيله عضو هيأت علمي اين دانشگاه جهت شركت و ارائه مقاله در كنگره بين‌المللي در كشور معرفي مي‌گردد. خواهشمند است دستور فرمائيد نسبت به تخفيف بليط هواپيمايي براي نامبرده مساعدت لازم بعمل آيد.
معاونت تحقيقات وفناوری دانشگاه
رونوشت:
- اداره سمينار و كنگره ها جهت اطلاع

1394/07/21
Powered by DorsaPortal