دبیرخانه کلان منطقه یک آمایش آموزش عالی بخش سلامت
۱۳۹۹ پنج شنبه ۲۱ فروردين
br ENGLISH
تاریخ: 1398/09/20 تعداد بازدید: 39
بازديد كميته اعتباربخشي مراكز آموزش مجازي وزارت بهداشت از مركز آموزش مجازي دانشگاه علوم پزشكي مازندران
بازديد نمايندگان كميته اعتباربخشي مراكز آموزش مجازي وزارت بهداشت از مركز آموزش مجازي دانشگاه علوم پزشكي مازندران در روز چهارشنبه مورخ 98/08/01 با جلسه‌اي در محل ستاد مركزي معاونت آموزشي دانشگاه، با حضور آقاي دكتر سليمان احمدي و خانم دكتر ابراهيمي نمايندگان دانشگاه علوم پزشكي مجازي و دكتر گدازنده معاون آموزشي دانشگاه، دكتر يزداني مدير مركز آموزشي مجازي، دكتر رنجبر مدير تحصيلات تكميلي و اعضاي هيات علمي همكار و كارشناسان اين مركز آغاز شد.

بازديد نمايندگان كميته اعتباربخشي مراكز آموزش مجازي وزارت بهداشت از مركز آموزش مجازي دانشگاه علوم پزشكي مازندران در روز چهارشنبه مورخ 98/08/01 با جلسه‌اي در محل ستاد مركزي معاونت آموزشي دانشگاه، با حضور آقاي دكتر سليمان احمدي و خانم دكتر ابراهيمي نمايندگان دانشگاه علوم پزشكي مجازي و دكتر گدازنده معاون آموزشي دانشگاه، دكتر يزداني مدير مركز آموزشي مجازي، دكتر رنجبر مدير تحصيلات تكميلي و اعضاي هيات علمي همكار و كارشناسان اين مركز آغاز شد. در شروع اين نشست دكتر گدازنده و دكتر يزداني به توضيح برخي از فعاليت‌هاي آموزشي و اهداف، فعاليت‌ها و برنامههاي مركز آموزش مجازي در يكسال اخير پرداختند. سپس دكتر احمدي هدف از برنامه بازديد و ارزشيابي را شرح دادند. جلسه اصلي اعتباربخشي در سالن جلسات پرديس دانشگاهي پيامبر اعظم (ص) با حضور مديران و برخي از اعضاي هيات علمي اين مركز ادامه يافت. در اين جلسه ضمن شرح استانداردهاي ارزشيابي و اعتباربخشي، پرسشنامه تكميل شده و مستندات ضميمه به تفكيك مورد بازبيني قرار گرفت. در پايان از قسمت‌هاي مختلف اين مركز بازديد به عمل آمد.

بازديد كميته اعتباربخشي مراكز آموزش مجازي وزارت بهداشت از مركز آموزش مجازي دانشگاه علوم پزشكي مازندران
ساری ، میدان امام (ره) سه راه جویبار ، ابتدای بزرگراه ولی عصر (عج) ، دانشگاه علوم پزشکی مازندران | Copyright © 2015 Mazums.ac.ir . All rights reserved
Powered by DorsaPortal